Home Tags Rọ đá đảm bảo chất lượng

Tag: rọ đá đảm bảo chất lượng

Rọ Đá

Rọ đá là gì? Rọ đá: rọ đựng đá, hay thảm đá được đan bằng dây thép mạ kẽm hoặc bọc PVC  đường kính 2,2...