Home Tags Rọ đá chắn sóc

Tag: rọ đá chắn sóc

Chín triệu euro nâng cấp đê biển Tây Cà Mau

  Ngân hàng tái thiết Đức đã đầu tư 9 triệu euro giúp tỉnh Cà Mau cải tạo, nâng cấp một đoạn đê biển Tây...