Home Tags Rọ đá chắn giữ đất

Tag: rọ đá chắn giữ đất

Rọ Đá

Rọ đá là gì? Rọ đá: rọ đựng đá, hay thảm đá được đan bằng dây thép mạ kẽm hoặc bọc PVC  đường kính 2,2...