Home Tags Quỹ đất tái định cư

Tag: quỹ đất tái định cư

Chủ động quỹ đất tái định cư

Để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thành phố đang chuẩn bị quỹ đất tái định cư (TĐC) để...