Tag Archives: Quốc lộ 1A giai đoạn 1

Ninh Bình: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đáp ứng sự phát triển KT-XH

Từ năm 1992 đến nay, thực hiện nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng các cấp, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ tốt cho việc phát […]