Home Tags QL 20 qua đèo Bảo Lộc

Tag: QL 20 qua đèo Bảo Lộc

Cần đẩy nhanh các dự án nâng cấp đường vận chuyển...

Theo kế hoạch thì quý III/2011, Nhà máy Alumin ở Lâm Đồng sẽ bắt đầu được vận hành trong khi hệ thống đường sá...