Home Tags QHC Hà Nội

Tag: QHC Hà Nội

Gấp rút triển khai hàng trăm đồ án quy hoạch

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC Hà Nội) đã...