Home Tags Phụng Hiệp

Tag: Phụng Hiệp

Phụng Hiệp (Hậu Giang): Nơi “kho báu” đã mở

Huyện Phụng Hiệp được thành lập vào tháng 9/2005 trên cơ sở phân vạch địa giới hành chính của huyện Phụng Hiệp (cũ) để...