Tag Archives: phát triển giao thông ở đà nẵng

Phát triển giao thông TP. Đà Nẵng: Những thách thức

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng (TPĐN) đã và đang thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ hội để các nhà quản lý và các chuyên gia nhìn nhận một cách tổng quát về thực trạng giao thông đô thị (GTĐT). Từ […]