Home Tags Phát triển giao thông ĐBSCL

Tag: phát triển giao thông ĐBSCL

ĐBSCL có thêm 312 triệu USD phát triển giao thông

Đó là tổng vốn đầu tư của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL do Tổng cục Đường bộ Việt...