Tag Archives: nút giao thông Hòa Cầm

Chủ động quỹ đất tái định cư

a a

Để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thành phố đang chuẩn bị quỹ đất tái định cư (TĐC) để bảo đảm cho công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án được thành phố giao cho doanh nghiệp (DN) thực hiện tạo ra quỹ đất TĐC và giải quyết bức […]