Home Tags Nhà nổi

Tag: nhà nổi

Sẽ Xây Dựng Cầu Cảng Trên Hồ Tây?

Năm 2009 thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo cảnh quan trên hồ Tây (khu vực...