Home Tags Nhà ga đà nẵng

Tag: nhà ga đà nẵng

Phát triển giao thông TP. Đà Nẵng: Những thách thức

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng (TPĐN) đã và đang thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn...