Tag Archives: người dân Thủ đô

Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

a a

Theo các chuyên gia, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cho là công trình tầm vóc nhất của ngành kiến trúc, quy hoạch trong nước. Quy hoạch được thông qua và sau này được thực hiện sẽ tác động lớn đến đời sống của người […]