Home Tags Ngũ Hành Sơn

Tag: Ngũ Hành Sơn

Chủ động quỹ đất tái định cư

Để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thành phố đang chuẩn bị quỹ đất tái định cư (TĐC) để...