Home Tags Ngân hàng thương mại

Tag: Ngân hàng thương mại

Năm 2012, nên tiếp tục khống chế tín dụng BĐS

“Trong đó khoanh vùng 5 - 7 NHTM đang gặp khó khăn về thanh khoản để khống chế các NH này không cho vay...