Tag Archives: ngân hàng thế giới tài trợ

276,611 triệu USD cho phát triển giao thông đô thị Tp Hải Phòng

haiphong

Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phục vụ cho Dự án này. Dự án được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2011- 2016, bao gồm xây dựng […]