Home Tags Ngân hàng thế giới tài trợ

Tag: ngân hàng thế giới tài trợ

276,611 triệu USD cho phát triển giao thông đô thị Tp...

Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định chỉ định ...