Tag Archives: nền kinh tế – xã hội

Năm 2012, thị trường bất động sản vẫn lặng “sóng”?

a a

Dự báo nền kinh tế – xã hội năm 2012 sẽ dần đi vào ổn định phát triển và sẽ khiến thị trường bất động sản (BĐS) có cơ hội mới nhưng theo ông Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì đến năm 2012, thị trường BĐS sẽ không […]