Tag Archives: nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

Điều chỉnh quy mô dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên- Lào Cai

a a

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD), Cơ quan phát triển Pháp và Ngân […]