Home Tags Khống chế tín dụng bất động sản

Tag: khống chế tín dụng bất động sản

Năm 2012, nên tiếp tục khống chế tín dụng BĐS

“Trong đó khoanh vùng 5 - 7 NHTM đang gặp khó khăn về thanh khoản để khống chế các NH này không cho vay...