Home Tags Kế hoạch phát triển GTVT

Tag: Kế hoạch phát triển GTVT

Giải bài toán vốn cho XDCB giao thông

Trong lúc hàng loạt các dự án giao thông đang bị đình hoãn, giãn tiến độ, vốn dành cho đầu tư XDCB của năm...