Home Tags Gói thầu xây lắp số 1

Tag: gói thầu xây lắp số 1

Thái Nguyên: Khởi Công Xây Lắp Gói Thầu Số 1&2 Trên...

Sáng 8/6/2011 tại km 51+00 trên QL3 thuộc địa phận TX Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, gói thầu xây lắp số 1-QL3 và Gói...