Home Tags Gis trong quản lý sụt lún

Tag: gis trong quản lý sụt lún

Ứng dụng GIS trong quản lý lún sụt nền đường

TP.HCM đang đối mặt với tình trạng xuất hiện các hố sụt ngày càng nhiều trên các tuyến đường. Điều này gây cản trở...