Home Tags Giao thông tây bắc

Tag: giao thông tây bắc

Tây Bắc: Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng giao...

Tây Bắc có 43 huyện nghèo, chiếm hơn 68% tổng số huyện nghèo cả nước. Biện pháp nào để giảm số huyện nghèo vừa...