Home Tags Giao thông nông thôn

Tag: giao thông nông thôn

Phú Thọ: Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển...

Năm 2012 phong trào làm đường giao thông nông thôn trong toàn tỉnh tiếp tục có sự huy động lớn về nguồn lực đầu...

Quảng Ngãi: Đường nông thôn phát huy hiệu quả

(Những năm gần đây Quảng Ngãi đã chú trọng công tác phát triển giao thông nông thôn và đã đem lại những hiệu quả...