Home Tags Giải Phóng Mặt bằng

Tag: Giải Phóng Mặt bằng

GPMB các dự án giao thông: Cần sự vào cuộc mạnh...

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là vấn đề nan giải và là nỗi lo lớn nhất tại các công trình XDCB giao thông....

Đẩy Mạnh GPMB Dự Án Mở Rộng QL1A Từ Thanh Hóa...

Theo kế hoạch ban đầu, đến tháng 6/2012, công tác mở rộng QL1A từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã phải hoàn thành, tuy...