Tag Archives: đường vận chuyển bauxit

Khẩn cấp bố trí vốn sửa đường phục vụ vận chuyển bauxit

bauxit

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn gửi Khu QLĐB VII nêu rõ: Việc triển khai công tác thiết kế, thi công hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo đưa các đoạn tuyến phục vụ công nghiệp nhôm sớm nhất cũng phải đến tháng 8/2012.