Home Tags đường trục đô thị Hải Phòng

Tag: đường trục đô thị Hải Phòng

276,611 triệu USD cho phát triển giao thông đô thị Tp...

Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định chỉ định ...