Home Tags đường sắt Bảo Lâm – Bình Thuận

Tag: đường sắt Bảo Lâm – Bình Thuận

Cần 97.000 tỷ đồng đầu tư cho giao thông tỉnh Lâm...

Nguồn kinh phí sẽ huy động từ vốn ODA chính thức, vốn FDI, đấu giá quyền sử dụng đất dọc các tuyến đường để...