Home Tags Đà Nẵng

Tag: Đà Nẵng

Đà Nẵng thêm 5 dự án mở rộng đầu tư

UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý cho phép 5 chủ đầu tư mở rộng dự án đầu tư trên địa bàn. Dự án...

Đà Nẵng có môi trường đầu tư tốt nhất Việt Nam

Khi nói đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, người ta thường hay nghĩ đến Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Tuy...