Tag Archives: Cửu Long CIPM

Từ Ban Mỹ Thuận đến Tổng công ty Cửu Long

cầu cần thơ

Ngày 20/7/2011, Bộ GTVT đã ra Quyết định 1589/QĐ-BGTVT thành lập TCT Đầu tư phát triển & QLHTGT Cửu Long (TCT Cửu Long). Đây thực sự là mốc son đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Ban QLDA Mỹ Thuận, cũng là sự khởi đầu tiên phong của một Ban QLDA ngành GTVT dũng […]