Home Tags Cửu Long CIPM

Tag: Cửu Long CIPM

Từ Ban Mỹ Thuận đến Tổng công ty Cửu Long

Ngày 20/7/2011, Bộ GTVT đã ra Quyết định 1589/QĐ-BGTVT thành lập TCT Đầu tư phát triển & QLHTGT Cửu Long (TCT Cửu Long). Đây...