Tag Archives: cụm cảng biển số 5

Cụm cảng biển số 5: Chuyển biến mới về xây dựng hạ tầng đồng bộ

cangbien

Tình trạng cảng biển chờ đường, chờ luồng là một thực tế đáng buồn hiện nay tại một số cảng tại khu vực TP.HCM, cũng như khu vực cụm cảng biển số 5. Mặc dù các nhà đầu tư cảng đã rất khẩn trương trong việc đầu tư hạ tầng cảng, nhưng tình trạng thiếu […]