Home Tags Cửa khẩu Thanh Thủy

Tag: Cửa khẩu Thanh Thủy

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh...

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Thương...