Tag Archives: CSG

Giữa năm 2012, khởi động kế hoạch di dời cảng Sài Gòn

a a

Thông tin từ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Cảng Sài Gòn (CSG) cho biết, CSG sẽ thành lập một bộ phận tham mưu phối hợp với các đơn vị tư vấn và trong diện phải di dời… xây dựng phương án chi tiết di dời khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội […]