Home Tags Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ 714

Tag: Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ 714

Đồng bằng sông Cửu Long Đảm bảo giao thông mùa lũ

Mực nước lũ tại các tỉnh đầu nguồn khu vực ĐBSCL có lúc đã vượt đỉnh lũ năm 2000 (vượt mức 5,65m). Ở vùng...