Tag Archives: cầu cao lãnh

Kế hoạch phát triển GTVT vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến 2020

DBSCL

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 638/QĐ-TTg về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng […]