Home Tags Cầu Bình Lợi

Tag: cầu Bình Lợi

Lắp đặt mái vòm lớn nhất ở Việt Nam trên cầu...

Khoảng 4000 tấm thép đã được sử dụng để thiết kế mái vòm cho cầu Bình Lợi, một hạng mục quan trọng của tuyến...