Home Tags Cầu bến thủy

Tag: cầu bến thủy

Dự án cầu Bến Thủy II: Vượt khó, quyết thông xe...

Chúng tôi đến thăm công trường cầu Bến Thủy II vào những ngày cuối tháng 9, khi dòng sông Lam đang đục ngầu cuộn...