Home Tags Cầu bàn thạch

Tag: cầu bàn thạch

Cầu Bàn Thạch: Gấp rút về đích cuối năm

Cầu Bàn Thạch được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2011. Đây là một trong những...