Home Tags Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Tag: cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Cần 97.000 tỷ đồng đầu tư cho giao thông tỉnh Lâm...

Nguồn kinh phí sẽ huy động từ vốn ODA chính thức, vốn FDI, đấu giá quyền sử dụng đất dọc các tuyến đường để...