Home Tags Cảng Liên Chiểu

Tag: Cảng Liên Chiểu

Phát triển giao thông TP. Đà Nẵng: Những thách thức

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng (TPĐN) đã và đang thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn...