Tag Archives: cảng biển Hải Hà

Quảng Ninh: bàn việc điều chỉnh quy hoạch KCN và cảng biển Hải Hà

Chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa họp bàn về phương án điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công nghiệp và cảng biển Hải Hà. Theo đó, Tập đoàn Indevco cam kết ứng vốn để lập quy hoạch điều chỉnh lại KCN và cảng biển Hải Hà […]