Home Tags Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tag: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều chỉnh quy mô dự án cải tạo, nâng cấp tuyến...

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép điều chỉnh quy...