Home Tags Bộ Giao thông Vận tải

Tag: Bộ Giao thông Vận tải

Hoàn thành sân bay quốc tế Đà Nẵng trước 31-12-2011

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông báo kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về tiến độ thực hiện dự...