Home Tags Bán đảo Sơn Trà

Tag: bán đảo Sơn Trà

Xây dựng bán đảo Sơn Trà thành thành phố sinh thái

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ra “đề bài” cho nhà tư vấn thiết kế S.O.M. “biến” bán đảo Sơn Trà thành một thành...