Home Tags Bắc Phong Sinh và Khu kinh tế Vân Đồn

Tag: Bắc Phong Sinh và Khu kinh tế Vân Đồn

Quảng Ninh: bàn việc điều chỉnh quy hoạch KCN và cảng...

Chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa họp bàn về phương án điều chỉnh quy hoạch dự...